Måndag - Fredag 08.00 - 17.00

INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy & cookies

Integritetspolicy uppdaterades 21 mars 2024

Vi på Stockholms Solfilmcenter värnar om din personliga integritet. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, köper våra produkter eller tjänster och kontaktar oss.

Vilka personuppgifter samlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när du kommunicerar med oss via e-post, fyller i ett formulär eller skriver med oss via vår chatt. Vi använder verktyg för att mäta och samla in information som exempelvis; svarstid på sidan eller längden på ett besök för att optimera vår webbplats. I samband med att du fyller i ett formulär eller skriver med oss via vår chatt godkänner du sättet vi behandlar dina personuppgifter på i enlighet med denna integritetspolicy.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Stockholms Solfilmcenter ansvarar för de personuppgifter vi lagrar.
Personuppgifter kan också delas med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna behandla kundtjänstärenden och överse jobbansökningar.
För att kunna hjälpa dig vid frågor om exempelvis produkter, tjänster eller klagomål när du exempelvis fyller i ett formulär eller mailar oss.

När delar vi dina personuppgifter?

För att vår webbsida och våra tjänster ska fungera tar vi hjälp av andra företag. Exempel på detta är företag som hjälper oss att analysera webbplatsdata, så som svarstid på sidan eller antalet besökare.

Viss överföring av personuppgifter sker till land utanför EU/EES och sker enligt högt ställda krav. Personuppgifter kan också delas med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas.

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Vi är måna om att ge dig som kund den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som de är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. När uppgifterna anses onödiga tar vi bort dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter genom ett registerutdrag. Om du vill att dina uppgifter raderas har du rätt att begära detta. Om exempelvis någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga har du även rätt att invända mot vår behandling om dina personuppgifter.

Du har också rätt att återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till marknadsföring.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter hanteras på fel sätt kan du alltid vända dig till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Cookiepolicy

En cookie, eller en kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på din dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel. Vi använder cookies för att kunna förbättra och anpassa ditt besök. De används också för att samla in statistik för att förbättra och utveckla webbplatsen.

Vilka kakor använder vi?

Nödvändiga kakor│Innehåller essentiell information för att du ska kunna använda våra tjänster.

Säkerhetskakor│Dessa används för att göra våra tjänster och din data trygg och säker.

Analyskakor│Innehåller analytisk information. Dessa är nödvändiga för att förbättra vår webbplats. De samlar information om dina aktiviteter på vår hemsida. Vilka delar av vår hemsida du besökt och var du klickat.

Om du vill ändra eller återkalla ditt beslut

Om du inte längre vill acceptera våra cookies eller anpassa vilken typ av cookies vi får använda kan du göra detta genom att klicka på symbolen i det nedersta vänstra hörnet av denna sidan.

Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Ändringar och förtydliganden träder kraft omedelbart efter de publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga förändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats så att du är medveten om vilken information vi samlar in och hur vi använder den.

Om du har frågor angånede vår Integritets- eller Cookiepolicy. Kontakta oss på kontakt@solfilmcenter.se